روستای سعید آباد زنجان

این وبلاگ متعلق یه پروفسور علی کرمی می باشد

سریع‌ترین کاهش نرخ باروری تاریخ، مربوط به زنان ایران است

بنیاد ملی سبک زندگی سالم, #ملینداگیتس، ‏همسر بیل گیتس دریک بررسی درباره تحولات جهانی اظهار داشت که سریع‌ترین کاهش نرخ باروری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
اسفند 96
39 پست
بهمن 96
63 پست
آذر 96
1 پست
شهریور 96
2 پست
مرداد 96
7 پست
تیر 96
3 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
3 پست
تیر 93
6 پست
خرداد 93
4 پست
اسفند 92
6 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
10 پست
آذر 92
9 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
18 پست
شهریور 92
5 پست
مرداد 92
3 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
8 پست
آبان 91
8 پست
روستای سعید آباد زنجان
این وبلاگ متعلق یه پروفسور علی کرمی می باشد
نشانی
آدم حیوانی‌ست که می نویسد و نوشتن نشانی جاویدان آدمی‌ست