سریع‌ترین کاهش نرخ باروری تاریخ، مربوط به زنان ایران است

بنیاد ملی سبک زندگی سالم,

#ملینداگیتس، ‏همسر بیل گیتس دریک بررسی درباره تحولات جهانی اظهار داشت که سریع‌ترین کاهش نرخ باروری تاریخ، مربوط به زنان ایران است که از متوسط ۶.۵ فرزند به ۱.۶ فرزند طی۴دهه تغییرکرده است.


هشدار : 

همسر بیل گیتس: سریع‌ترین کاهش نرخ باروری در تاریخ، مربوط به زنان ایران است. از متوسط ۶.۵ فرزند به متوسط ۱.۶ فرزند طی ۴ دهه. حتی کمتر از زنان آمریکا با متوسط ۱.۹ فرزند.

این حاصل ارمغان نظام سلامت جهانی برای مردم کشور عزیزم ایران است که به جای توسعه سلامتی جامعه وافزایش نسل شاداب به کمک ومدد نفوذیهایی که تمام توجهشان توسعه وترویج محصولات تراریخته در ایران بنام علم وپژوهش وتوسعه می باشد وبا ایجاد بستر فرهنگی در جهت ترویج فرزند کمتر زندگی بهتر ما را به این قهر قرا برده اند.

بیدار شویم و جلو این مافیای نفوذی خطرناک را بگیریم.


@proffessorkarami

/ 0 نظر / 77 بازدید