جلسه پر سش و پاسخ 25

 جلسه پرسش و پاسخ شمار 25

موضوع: پاسخگویی به سئوالات شما

با حضور پروفسور علی کرمی

زمان: شنبه 22 دی 97 ساعت 22 تا 23

مکان : گروه پاسخگویی به سئوالات بنیاد در  لینک زیر:


https://t.me/joinchat/BYO3GkDSWcV9Avcl-UwkpA


بنیاد ملی سبک زندگی سالم

proffessrkarami@

/ 0 نظر / 24 بازدید