راهپیمایی بر علیه مونسانتو

یک شنبه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ تظاهرات بین المللی بر علیه کمپانی های مافیایی تراریخته و بزرگترین آن یعنی مونسانتو در ۶۰۰ نقطه جهان با حضور نزدیک به چهار میلیون نفر برگزار شد.

هر سال در همین روز مردم بیشتری از سراسر جهان به خیابان ها می آیند تا با اطلاع رسانی اعتراض خود را به این‌ کمپانی ها و سیاست مدارانی که از آنها حمایت می کنند که قصد کنترل کشاورزی و غذای جهان را و در واقع سلطه بر سلامت مردم جهان را دارند به گوش تمام جهان برسانند.

بله مردم جهان خسته شده اند و می پرسند: 

واقعا این چه سری است که کمپانی های شیمیایی و سم ساز و سازنده سلاح های شیمیایی حاکم بر غذای جهان شده اند؟ 

ما هم در ایران باید بر علیه مافیایی که می خواهد ایران را تراریخته کند برخیزیم.

خواسته مردم جهان در این تظاهرات اینهاست:

ما غذای آلوده به سموم شیمیایی و تراریخته نمی خواهیم. 

ما غذای سالم طبیعی و ارگانیک می خواهیم؟

با سلامت مردم تجارت نکنید؟

تجارت بیماری ممنوع؟

مردم آگاه بزرگترین دشمن کمپانی هلی مافیایی تراریخته هستند.

ما موش آزمایشگاهی شما نیستیم.

مردم بیدار شوید اجازه ندهید با سلامت شما تجارت کنند.

تصاویری از این تظاهرات را ببینید ( ورق بزنید)

برای اطلاعات بیشتر کلمه زیر را در اینترنت جستجو کنید.

#march_against_monsanto


@proffessorkarami


#بنیاد_ملی_سبک_زندگی_سالم

#پرفسور_علی_کرمی 

/ 0 نظر / 94 بازدید