دکتر کرمی و چالش های تراریخته

guilonline.ir/1397/06/24/چالشهای-تراریخته2054

چالش های تراریخته

ازدیدگاه پرفسورکرمی

فوق تخصص مهندسی ژنتیک ازآمریکا 

متخصص بیوتکنولوژی پزشکی ازکشور دانمارک

موسس بنیادسبک زندگی سالم

guilonline.ir

/ 0 نظر / 52 بازدید