هشدار سازمان غذا و دارو برای برچسب زنی محصولات تراریخته.

بنیاد ملی سبک زندگی سالم,

دستیابی به مطالبات مردمی : هشدار سازمان غذا و دارو برای برچسب زنی محصولات تراریخته. مردم باید پیگیر باشند تا حقوق شهروندی رعایت شود مردم حق دارند بدانند. مردم حق انتخاب دارند.

/ 0 نظر / 78 بازدید