جامعه اروپا قوانین نظارتی بر فناوری های نوین ویرایش ژن تنظیم کرد

فناوری های نسل جدید ویرایش ژن در جهان در حال توسعه جهت کابرد در همه عرصه های پزشکی، کشاورزی و دامپروری و صنعت است با توجه به خطرات احتمالی این فناوری ها در دستکاری ژنی در کنار منافع آن جامعه اروپا باتشکیل کمیته ای تخصصی قوانین نظارتی را برای کاربرد ایمن آن پیشنهاد کردند . چون در ایران نیز این فناوری ها قطعا وارد کشور شده و در همه این عرصه ها استفاده خواهد شد پیشنهاد می شود جهت استفاده صحیح و پیشگیری از خطرات احتمالی آینده آن کمیته هایی تشکیل و مققرات نظارتی و ایمنی تنظیم گردد.

https://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/51428/title/EU-Advisor-Recommends-Regulatory-Exemption-for-Gene-Editing/

/ 0 نظر / 96 بازدید