بنیاد صهیونیستی راکفلر در پشت تراریخته جهان

با مافیای تراریخته که قصد کنترل جهان را با کنترل کشاورزی و غذای تراریخته دارد آشنا شوید اجازه ندهیم اینها بطور خزنده در شرایطی که همه درگیر مشکلات اقتصادی کشور هستند ایران را تراریخته کنند.


@proffessorkarami 


#بنیاد_ملی_سبک_زندگی_سالم 

#پروفسور_کرمی 

/ 0 نظر / 83 بازدید