اصلی ترین مطالبه شما چیست؟

مهم ترین مطالبه شما چیست؟

1.    اجرای عدالت و معرفی دانه درشت های فاسد

2.   حاکمیت ارزش های اسلامی بر کشور

3. رفع حاکمیت آقا زاده ها و یک گروه خاص بر کشور

4.  عزل مدیران ناتوان و جاگزینی مدیران جوان و توانمند

5.  رفع مشکلات اقتصادی، گرانی و فشار به طبقه ضعیف

6.  اصلاح سبک زندگی و توجه جدی به ارزش ها و شعارهای انقلاب

7.  رفع تبعیض، بیکاری ، تورم و مشکل ازدواج جوانان


                                                        بنیاد ملی سبک زندگی سالم

                                                         @Proffessorkarami             

/ 0 نظر / 50 بازدید