مستند تغییر یافته در کانادا منتشر شد

فیلم تفییر یافته در باره واقعیت ها و خطرات محصولات تراریخته در کانادا ساخته شده و در حال انتشار گسترده در سراسر جهان است. دانشمندان و متخصصین در آن صحبت می کنند. بزودی در کانال منشر خواهد شد.

https://www.modifiedthefilm.com/see-the-film

این فیلم در این جشنواره ها پخش شده و امیدواریم در جشنواره ها و شبکه های مختلف سیما و جهت اطلاع ملت ایران نیز منتشر شود. اگر می توانید ادرس بالا را برای مسئولین شبکه های مختلف سیما ارسال کنید.

/ 0 نظر / 82 بازدید