عدم اطلاع رسانی در باره تراریخته ها


در حالی که 20 سال است مواد غذایی تراریخته بدون اطلاع مردم در سفره های آنهاست حال سرکرده تراریخته اعتراف می کند که همه دارند تراریخته مصرف می کنند؟ چرا در طول این 20 سال به مردم نگفتید؟ چرا پنهانی؟

/ 0 نظر / 97 بازدید