طرح ملی توسعه غذای سالم، ارگانیک و غیر تراریخته

 خیرین عزیز حوزه سلامت

چاره سلامت جامعه توسعه بیمارستان و مراکز درمان سرطان و دیالیز و ... نیست

بله توسعه غذای سالم است که ریشه همه بیماریهاست

برای توسعه سلامت در جامعه به محصولات غذایی سالم، ارگانیک و غیر تراریخته لازم داریم. ما طرح ملی و پویش گسترده کشاورزی تولید و توزیع محصولات سالم، ارگانیک و غیر تراریخته را در کشور آغاز کرده ایم. کشاورزان عزیز، تولید کنندگان مواد غذایی، خیرین محترم حوزه سلامت بجای توسعه بیمارستان و مراکز درمانی بیایید ریشه بیماری ها را اصلاح کنیم و آن ترویج سبک زندگی سالم و غذای سالم است. بیایید سموم و کودهای شیمیایی را از کشاورزی حذف کنیم، بیایید مانع واردات و کشت و مصرف محصولات تراریخته شویم. بیایید ههمه با هم محصولات سالم و ارگانیک را توسعه دهیم. ریشه بیماری ها در غذاست. غذای سالم= جامعه سالم. خیرین سلامت بیایید ریشه بیماری های خطرناک را اصلاح کنیم. به ما بچیوندید تا در سراسر ایران زیبا غذای سالم و ارگانیک و غیر شیمیایی تولید و به مردم عرضه کنیم. به ما بپیوندید.


به بنیاد ملی سبک زندگی سالم بپیوندید

/ 0 نظر / 33 بازدید