مسلمانان مسلمانی کجا رفت؟

نیاد ملی سبک زندگی سالم, 

مسلمانیمان را هدف گرفته اند چون اگر اسلام واقعی اجرا شود همه چیزمان اصلاح خواهد شد. سیاستمان، اقتصادمان، فرهنگمان و انسانیتمان ولی حیف که برخی هدف و مسیر را گم کرده اند.


https://t.me/proffessorkarami

/ 0 نظر / 209 بازدید