مبارزه مردم امریکا با کمپانی مافیایی تراریخته مونسانتو.

بنیاد ملی سبک زندگی سالم,

مبارزه مردم امریکا با کمپانی مافیایی تراریخته مونسانتو. شکایت اوهایو بر علیه مونسانتو: مونسانتو مسئول خسارت هایی است که ایجاد کرده است.

اجازه ندهیم مافیای تراریخته ایران را آزمایشگاه تراریخته کنند.

/ 0 نظر / 78 بازدید