🌾ماجرای برنج مولایی تراریخته

🌾ماجرای برنج مولایی تراریخته 

ماجرا "برنج مولایی تراریخته" که توسط یکی از دانشجویان بورسیه ایرانی در دهه ۷۰ شمسی در مرکز تحقیقات IRRI به عنوان یک پروژه حمایت شده تحقیقاتی آن مرکز تولید شده بود (بدون مجوز و طی کردن مراحل قانونی و موافقت صاحب پتنت) به ایران آورده شد و به عنوان شاهکار! بیوتکنولوژی کشاورزی از طرف یک دانشمند ایرانی! به مدیران ارشد نظام از بیوتکنولوژی بی خبر ایرانی معرفی شد. با ارتباطات نزدیک آقای نوبخت و کلانتری (وزیر کشاورزی وقت)، این دانشجو تازه فارغ التحصیل به مقاماتی رسید. حتی به ریاست بخش اقتصادی مرکز مطالعات استراتژیک نظام که آقای حسن روحانی ریاست آن را به عهده داشت! حالا مشخص میشود که چگونه پازل روحانی-نوبخت-کلانتری- دانشجو فارغ التحصیل IRRI به همدیگر ربط پیدا میکنند. به جای اینکه این دانشجو فارغ التحصیل و بورسیه ای توضیح دهد چگونه این برنج را بدون مجوز آورده (طبق گزارشات، هنوز اسم این دانشجو در IRRI به عنوان فردی که بدون رعایت اخلاق حرفه ای معمول در دانشگاه ها و مراکز علمی دنیا، بدون مجوز برنج مولایی تراریخته را از فیلیپین و مرکز IRRI به ایران آورده و به نام خود به عنوان تولید کننده آن معرفی کرده و منافع مادی و معنوی آن را برده است) از موضع طلبکار از نهاد های رسانه ای، آنها را به بی بی سی مربوط میداند!. جالب است این فرد هم اکنون در کنار چندین پست اداری و انجمنی و ... به واسطه ارتباطات در رده ریاست جمهوری و وزارت علوم، سمت نایب رییس کمیته ملی اخلاق زیستی و اخلاق در علم و فناوری در کمیسیون ملی یونسکو را دارد. فردی که از نظر اخلاقی مورد سوال و پیگرد مقامات علمی IRRI است، در کشور ایران نایب رییس کمیته ملی اخلاق زیستی میشود! همین فرد کم نمیاورد و خبرگزاری تسنیم را که با مدارک و مستندات، وضعیت تراریخته در ایران را به عنوان پروژه با اهمیت ملی دنبال میکند، همسو با بی بی سی معرفی میکند! و با توجه به حمایت نهاد های ریاست جمهوری و وزارت علوم و ... در پی رها کردن خود از این موقعیت است.                                                                                                        میگویند در ایران همه، همه چیز را میفهمند و میدانند، اما اکثریت سکوت میکنند و اقلیتی با نفوذ مقاله و یادداشت مینویسند تا اذهان را از مسایل اصلی و کلیدی منحرف سازند. در حالی که باید پاسخگو باشند. برای جامعه علمی و دانشگاهی ایران وضعیت اسف بار علم و تحقیق و آموزش و اخلاق و ... کاملا روشن شده است. فقط باید صبور بود تا وقتی دیگر...

✍️دکتر متولی زاده اردکانی

/ 0 نظر / 103 بازدید