فریب کاری تراریخته ای ها

به مردم میگویند تراریخته سالم است مصرف کنید ، ارگانیک سرطان زاست؟!

ولی خودشان ارگانیک مصرف می کنند؟

کاریکاتوری که از هزار سخنرانی بیشتر اثر دارد.

مراقب دروغ و فریب مافیای تراریخته باشید آنها برای تجارت و سود بیشتر دست به هر کاری می زننند.

از توهین و تخریب و دادگاهی کردن اساتید راستگو تا اخراج انها از دانشگاه و دروغ و فریب و فشار به دانشمندان و رسانه ها و دانشگاه ها جهت خفه کردن صدای حق.

هشیار باشیم.

 کل خبر اینجا

http://tn.ai/1369029


@proffessorkarami


#بنیاد_ملی_سبک_زندگی_سالم

#پرفسور_علی_کرمی

/ 0 نظر / 103 بازدید