توصیه پوتین به مردم

بنیاد ملی سبک زندگی سالم, 

توصیه پوتین به ملتش

سفر حق طبیعی شماست . برای وقت تلف کردن و بیهودگی و کمک‌ به تروریست ها به ترکیه سفر کنید ولی برای دیدن‌ تمدنی کهن و با فرهنگ به ایران سفر کنید. .


@proffessorkarami

/ 0 نظر / 77 بازدید