فیلمی جالب از نحوه حمایت مدیران از کالای ایرانی؟

بنیاد ملی سبک زندگی سالم,

در سال حمایت از کالای ایرانی مسئولین باید پیشگام باشند نه مانند مثلا این مسئول که از فرق سر تا نوک پا پوشیده از کالای خارجی است و شعار حمایت از کالای ایرانی می دهد؟ 

تا آخر خوب ببینید. تسبیح ام خارجی؟ 

مردم منتظر عمل مسئولین هستند چون از شعارها خسته شده اند. 

بفرمایید.

#بنیاد_ملی_سبک_زندگی_سالم

@proffessorkarami

/ 0 نظر / 80 بازدید