آمار سرطان در کشور تنها راه اصلاح سبک زندگی

آمار شیوع سرطان در کشور . متاسفانه در این تصویر استان گیلان رتبه اول را به خود اختصتاص داده و پس از آن استان های دیگر شمالی. ریشه این موضوع عوامل متعددی مانند آلودگی مواد غذایی به سموم و کودهای شیمیایی، حصولات تراریخته و سبک زندگی نامناسب است. تنها راه کاهش این تهدیدات اصلاح سبک زندگی، کشاورزی سالم، ارگانیک و غیر تراریخته، کاهش مصرف سموم کودهای شیمیایی و اصلا تغذیه، ورزش و تحرک، کاهش استرس و اضطراب و پیشگیری است. بنیاد ملی سبک زندگی سالم proffessorkarami@

/ 0 نظر / 794 بازدید