محکومیت کمپانی مافیای تراریخته مونسانتو به پرداخت 298 میلیون دلار به یک سرطانی

خبر جدید: شکست سنگین کمپانی مافیایی بذرهای تراریخته در دادگاه در اثر ابتلا به سرطان یک بیمار در اثر سم گلایفوسایت تولیدی این کمپانی

دادگاه مونسانتو را به پرداخت 289 میلیون دلار خسارت به دلیل سرطان زا بودن این علف کش و بیماری این فرد محکوم کرد. این آغازی برای شکایت های دیگر بیماران سرطانی و فاجعه ای برای افشای دروغ ها و پنهان کاری های این کمپانی است که در این دادگاه اسناد آن افشا شد ما هم باید در ایران شکایت بر علیه مافیای تراریخته و بیمار کردن ملت ایران و نابودی کشاورزی و محیط زیست را شروع کنیم . تشکل های محیط زیستی حقوق دانان دانشجویان اساتید و مردم شروع کنند به اعازلض و شکایت استفاده گسترده به دلیل استفاده گسترده از این علف کش در ایران


https://sustainablepulse.com/2018/08/11/monsanto-loses-landmark-roundup-cancer-trial-set-to-pay-usd-280-million-in-damages/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monsanto_loses_landmark_roundup_cancer_trial_set_to_pay_usd_289_million_in_damages&utm_term=2018-08-10#.W26dV84zbIW

/ 0 نظر / 84 بازدید