هشدار پروفسور گلشنی استاد تمام دانشگاه صنعتی شریفهشدار پروفسور گلشنی استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد وضعیت اسفناک آموزش عالی در کشور و ضرورت اصلاح مدیریت و در غیر این صورت سقوط ... وصیت نامه استاد.

قابل توجه اساتید محققین و دانشجویان و شرکت در کمپین اصلاح دانشگاه ها 

/ 0 نظر / 85 بازدید