چرا هشدارهای ما را جدی نمی گیرید؟

ناکارایی مدیریت بحران ها در کشور و خسارات جدی. چند ماه پیش پیرو رصد های دایمی تهدیدات نوین و فناوری مدار زیستی بیولوژیک و بیوتروریسم و اگروتروریسم و تراریخته و جنگ نرم ... ورود یک ویروس انفلوانزای فوق حاد پرندگان را به کشور بلافاصله به مسئولین مربوطه هشدار دادیم ولی با توجه به شناختی که از سیستم مدیریت بحران کشور داریم که هرگز هشدرها را تا وقوع پیدا نکند جدی نمی گیرند و فکر می کنند ما شوخی می کنیم و توهم توطئه داریم؟! هر چند صدها بار دیده اند هشدارهای ما همه درست از آب در آمده و اتفاق افتاده ولی چون اعتقادی به پیشگیری ندارند و تا فاجعه رخ ندهد ، خسارت وارد نشود ؟ تلفات ندهیم؟ تکان نمی خورند و همیشه پس از بحران فعال می شوند این بار نیز همین شد گزارش بالا را بخوانید . باید کاری کنیم ؟ حرکتی کنیم؟ تا کی ملت باید خسارت این سو مدیریت ها را بدهد؟ چقدر ما در حوزه تهدیدات نوین زیستی و جنگ نرم و خرنده دشمن که زیر ساخت های کشور را هدف گرفته است هشدار دهیم ولی گوش شنوایی نباشد؟ تا کی دشمن از این غفلت و سستی استفاده کند و ضربه بزند ؟ ببینید خسارت وارده چقدر است. گزارش را کامل بخوانید و نشر دهید. اطلاع رسانی گسترده کنید شاید کسی کاری کند؟ باید کاری انقلابی و جهادی کرد. اینطور نمی شود. دکتر علی کرمی 23 بهمن 1396


چرا مسئولین مدیریت بحران هشدارهای ما را جدی نمی گیرند؟ حتما باید فاجعه رخ دهد تا باور کنید ما بر اساس تخصص، دانش، تجربه و تسلط به موضوع هشدار می دهیم؟

/ 0 نظر / 77 بازدید