آرم پیشنهادی بعنوان برچسب بروی محصولات تراریخته و غیر تراریخته

آرم پیشنهادی بعنوان برچسب بروی محصولات تراریخته و غیر تراریخته

( دستکاری شده ژنتیکی)

مردم حق انتخاب دارند 

با زدن برچسب به این حق مردم احترام بگذارید


https://t.me/proffessorkarami

/ 0 نظر / 299 بازدید