ممنوعیت کشت تراریخته در سویس

بنیاد ملی سبک زندگی سالم,

آیا می دانید 15 سال است که کشت محصولات تراریخته در کشور سویس ممنوع است؟ در حالی که کمپانی معروف تراریخته سینجنتا متعلق به کشور سویس است؟ خب اگر تراریخته خوب و سالم است و سبب افزایش تولید می شود و کاهش مصرف سم پس چرا سویسی ها خودشان نمی کارند؟ مافیای تراریخته دروغ می گوید؟ و شما را فریب می دهد؟ آنها بذر تراریخته می سازند و صادر می کنند ولی خودشان نمی کارند؟!! خیلی باید ساده لوح باشی و بار کنی تراریخته سالم و بی خطر است. هشیار باشیم.

/ 0 نظر / 22 بازدید