همایش ملی ایران غیر تراریخته

جشنواره ملی ایران عاری از تراریخته

GMO FREE IRAN

با توجه به ضرورت اطلاع رسانی شفاف، هماهنگی، انسجام و همکاری برای مقابله با تراریخته کردن سرزمین افتخار آفرین ایران و تهدید  امنیت غذایی، سلامتی مردم عزیز ایران، نابودی کشاورزی و دامپروری، صدمه به محیط زیست، منابع طبیعی و ذخایر ژنتیک.

به حمایت شخصیت ها، نهادها، سازمان ها، خیرین محترم، مدیران صنایع غذایی و کشاورزی، دانشگاه ها، اساتید، محققین، انجمن ها و سازمان های مردم نهاد و مردم بزرگ ایران نیازمندیم.

ما را در کانالهای زیردنبال کنید

بنیاد ملی سبک زندگی سالم

 @proffessorkarami


/ 0 نظر / 71 بازدید