فرهنگستان علوم پزشکی: از کشت و واردات فرآورده‌های "تراریخته" جلوگیری شود

فرهنگستان علوم پزشکی ایران: لازم بذکر است به دلیل اثرات سوء کمتر شناخته شده و یا ناشناخته زودرس و دیررس محصولات تراریخته، از سال‌ها پیش کشورهای اروپایی قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای ورود و مصرف گیاهان تراریخته و یا محصولات آن‌ها وضع کرده‌اند لذا رفتار این کشورها در برخورد با این پدیده باید سایر کشورها و از جمله کشور ما را هم به تامل وا می‌دارد.

از موضوعات جدی و بسیار پیچیده، تلاش‌های سوئی است که برای تسلط بر کشورها از طریق غذا و به ویژه تولید و مصرف محصولات تراریخته صورت می‌پذیرد؛ به دلیل اقتدار و انحصار‌گرائی ابر شرکت‌هایی که در امور مربوط به محصولات تراریخته نقش دارند، باید قبل از هرگونه تصمیم‌گیری و با اجتناب‌ از تعجیل در کاربرد استراتژی تولید و مصرف محصولات تراریخته، مطالعات دقیقی در این ارتباط صورت پذیرد چرا که عدم توجه به این موضوع نتیجه عکس داده و می‌تواند به یک ابزار تهدید‌کننده امنیت غذایی تبدیل شود.


بنابراین با توجه به نکات فوق‌الذکر بنظر فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از فرآورده‌های تراریخته در کنار فواید، خطراتی نیز خواهد داشت لذا پیشنهاد می‌شود تا اطمینان یافتن از سلامت کامل مصرف اینگونه محصولات، از کشت و واردات فرآورده‌های تراریخته به کشور جلوگیری بعمل آید.»http://tn.ai/1766161 

۱۱ تير ۱۳۹۷ - 


/ 0 نظر / 145 بازدید