تا توقف تراریخته ها مطالبه ادامه دارد

بنیاد ملی سبک زندگی سالم, 

تا توقف کامل واردات، کشت و مصرف محصولات تراریخته مطالبه مردمی ادامه خواهد داشت. مسئولین محترم نیز موظف به حمایت از تولید محصولات سالم و ارگانیک، ایرانی و اطلاع رسانی شفاف به مردم می باشند.


https://t.me/proffessorkarami

/ 0 نظر / 77 بازدید