خواسته مردم از قوه قضائیه

یاست محترم قوه قضائیه طی نامه ای به رهبری نوشته اند:

نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و

مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد.

در تاریخ 16 تیرماه وزیر اطلاعات گفته بودند : نباید با متخلفان اقتصادی برخورد قهرآمیز(تند) شود. رهبرانقلاب 22 تیر ماه به وزیر اطلاعات در باره این جمله هشدار داند این بیانات به «ضرر وزارت اطلاعات» و نیز به «ضرر اقتصاد ملی» است. حال این سوال مطرح است که مگر وظیفه ذاتی قوه قضائیه برخورد قاطع با اخلال گران و مفسدان اقتصادی نیست؟

پس سوال از رهبری برای چیست؟ مشکل کجاست؟

مطالبه مردم از ریاست محترم قوه قضائیه یک جمله است: اخلال گران و مفسدان اقتصادی دانه درشت را بدون توجه به قدرت، نفوذ، جایگاه و روابطشان، به مردم معرفی کنید و بر اساس عدالت اسلامی، قاطعانه و سریع مجازات کنید تا ذره ای از درد این ملت خوب کاسته شود.


بنیاد ملی سبک زندگی سالم

@proffessorkarami

/ 0 نظر / 80 بازدید