مسلمانان مسلمانی، مسلمانی

بنیاد ملی سبک زندگی سالم,

مسلمانان مسلمانی، مسلمانی ازین آیین بی دینان پشیمانی، پشیمانی. شعر زیبا و پر مفهومی از بزرگ شاعر ایران سنایی. کتب شعر ارزشمند و فاخرمان را مطالعه کنیم و لذت ببریم از عظمت و عمق معرفت این فرهیختگان.

/ 0 نظر / 133 بازدید