افشای دروغ مافیای تراریخته

مافیای تراریخته مرتب ادعا می کند جمعیت جهان در حال افزایش است و کشاورزی غیر تراریخته پاسخگو نیست و فقط تراریخته می تواند غذای این جمعیت را تولید کند سند معتبر فوق این دروغ را افشا می کند. افشای دروغ مافیای تراریخته با یک سند معتبر از آمار بانک جهانی: تصویر بالا صفحه ای از کتاب معروف و مستند: ژن های تغییر یافته حقیقت تحریف شده یا به انگلیسی GMO myth and tuth انتشار سال ۲۰۱۶ امریکا در باره حقایق پشت پرده محصولات تراریخته است. این سند پاسخ کسانی است که میگویند تراریخته گرسنگی و فقر غذایی را بر طرف می کند در حالی که تحقیقات بانک جهانی و موسسات بین المللی کشاورزی نشان می دهد در حال حاضر برای 14 میلیارد جمعیت جهان محصولات غذایی تولید می شود در حالی که جمعیت جهان نزدیک به 8 میلیارد نفر است. یعنی بیش از نیاز جامعه بشری محصولات کشاورزی وجود دارد و بعد مستقیما ذکر می کند تراریخته هیچ نقشی در رفع معضل گرسنگی ندارد. بلکه عامل فقر و کمبود غذایی ؛ بی عدالتی در توزیع، مشکلات سیاسی و اقتصادی و فقدان مدیریت در حوزه کشاورزی است. مافیای تراریخته مرتب تبلیغ می کند که کشاورزی کنونی پاسخگوی غذای مورد نیاز جمعیت در حال افزایش نیست و تنها راه حل استفاده از بذرهای تراریخته است که این حرف فریب اذهان عمومی جهت ادامه تجارت مافیای تراریخته است. 🔹بنیاد ملی سبک زندگی سالم @proffessorkarami

/ 0 نظر / 79 بازدید