بنیاد ملی سبک زندگی سالم,

بنیاد ملی سبک زندگی سالم,

صد سال گذشاته سبک زندگیمان را چنان تغییر دادند و فرهنگ غرب را وارد کشور کردند که اثری از مسلمانی و فرهنگ اصیل ایرانی نماند ولی ما اشکالات را اصلاح خواهیم کرد تا همه ادیان و اقوام در صلح و صفا باشیم.

/ 0 نظر / 99 بازدید