مستند ساز شجاع ایرانی که حقیقت تراریخته را با زحمت فراوان افشا کرد

مستند ساز شجاع ایرانی که حقیقت تراریخته را با زحمت فراوان افشا کرد و مورد حمله مافیای تراریخته ایران قرار گرفت در این مصاحبه پاسخ دندان شکنی به یاوه گویی های منفعت طلبان داده است. بخوانید و نشر دهید.


مصاحبه مهم عباس لاجوردی سازنده مستند (چشمان بیدار)؛ در خصوص حقایق محصولات تراریخته و حامیان آن. حتما بخوانید و بطور گسترده نشر دهید.


http://tn.ai/1689015

/ 0 نظر / 77 بازدید