تراریخته ها بطور علمی باید بررسی شود

بنیاد ملی سبک زندگی سالم, 

شورای انقلاب فرهنگی سند زیست فناوری را بررسی کرد.در این جلسه موضوع تراریخته نیز مطرح و قرار شد بطور علمی بررسی شود. منبع 

 http://sccr.ir/Pages/?current=news&gid=1&Sel=1453445

/ 0 نظر / 75 بازدید