محصولات تراریخته نابود گر نسل آینده عکس و فیلم و سند

محصولات تراریخته نابودگر نسل های آینده + عکس و فیلم. گزارش کامل و مستند و منابع آن را در زیر مطالعه فرمایید.


@proffessorkarami


http://zanjansahar.ir/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87%D8%9B-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B3%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C/

/ 0 نظر / 77 بازدید