ضرورت تحول در علوم انسانی کشور

تا بیدار نشویم، تا علوم انسانی متحول نشود و الویت یک کشور نشود و کشور توسط پزشکان و مهندسان و متخصصین علوم سیاسی و حقوق و مدیران تربیت شده مکتب غربی اداره شود کشور اصلاح نخواهد شد.


ضرورت جدی گرفتن علوم انسانی اسلامی ایرانی:

تا زمانی که در کشور ما علوم انسانی درجه ۳ است و تفکر غالب این است که تنبل ها به علوم انسانی می روند؟ و پزشکی و علوم مهندسی رتبه ۱ است نتیجه مشکلات کنونی جامعه است.

وقتی در کشور فیلسوف، نظریه پرداز، اقتصاد دان، سیاستمدار و مدیر برجسته نباشد؟ و منابع درسی دانشکده های علوم انسانی غربی باشد و متفکر و اندیشمند و متخصص و نظریه پرداز جهادی و انقلابی و اسلامی تربیت نشود حاصل همین است که می بینیم.

وقتی در هاروارد، دانشگاه رتبه ۱ جهان علوم انسانی و سیاسی و اقتصاد را اولویت بدانند و رییس جمهور و مدیر تربیت کنند و در ایران بجای بر کرسی نشستن متخصصین برجسته و تحول گرا و نظریه پرداز انقلابی و متعهد و پاک دست مدیریت و اقتصاد و سیاست؟ پزشکان و مهندسین وزیر و وکیل شوند وضع همین خواهد بود.

تا تحولی در این عرصه رخ ندهد و مدیران شایسته و متخصص و دانا و خردمند تربیت و انتخاب نشوند کشور با چالش های جدی مواجه خواهد بود.


@proffessorkarami

/ 0 نظر / 77 بازدید