ما خواهان اجرای نقشه ملی مهندسی فرهنگی کشور هستیم که در سال 1392 منتشر شده است

سامانه مهندسی فرهنگی شورای انقلاب فرهنگی را مطالعه و پیگیری کنید ما خواهان اجرای نقشه ملی مهندسی فرهنگی کشور هستیم که در سال 1392 منتشر شده است ادرس سایت http://mf.farhangoelm.ir/Home 13 راهبرد اصلی نقشه ملی مهندسی فرهنگی کشور تهیه شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی راهبرد 5 در باره ترویچ سبک زندگی اسلامی ایرانی است. کتاب نقشه مهندسی فرهنگی کشور را مطالعه کنید. این هم جز مطالبات است

/ 0 نظر / 78 بازدید