مقاله جدید از خطرات علف کش رانداپ

بنیاد ملی سبک زندگی سالم,

مقاله تحقیقاتی کاملا جدید نشان می دهد سم علف کش گلایفوسایت در زنان باردار مشاهده شده که سبب اختلال دوران بارداری می شود. فایل مقاله کامل در زیر:


https://t.me/proffessorkarami

/ 0 نظر / 76 بازدید