چالشهای تراریخته ازدیدگاه پرفسورکرمی فوق تخصص مهندسی ژنتیک

چالشهای تراریخته ازدیدگاه پرفسورکرمی فوق تخصص مهندسی ژنتیک

مهزاد چرمساز 9 ساعت ago پزشکی ارسال دیدگاه

پرفسورعلی کرمی متخصص بیوتکنولوژی پزشکی ازکشوردانمارک وفوق تخصص مهندسی ژنتیک ازآمریکا وموسس بنیاد ملی سبک زندگی سالم

( کانال بنیاد در سروش (proffessorkarami@)

درمصاحبه باگیل آنلاین به تبیین کاربردهای فناوری نوین زیستی یا بیوتکنولوژی،تفاوت میان محصولات کشاورزی تراریخته واصلاح شده و ویژگی های آن پرداخت
https://guilonline.ir/1397/06/24/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%872054/

/ 0 نظر / 51 بازدید