تغییر ارزش ها

بنیاد ملی سبک زندگی سالم, 

🔹سمت چپ: استانداری که در مراسم درختکاری حتی ترسید کفش هایش خاکی شود؟!

🔸تصویر سمت راست: شهید مهدی باکری شهردار وقت ارومیه. چرا ارزش ها اینچنین دگرکون و تخریب شده ؟! چرا سبک زندگیمان مختل شده است؟

https://t.me/proffessorkarami

/ 0 نظر / 79 بازدید