واژه های تکراری مافیای تراریخته ؟


مافیای تراریخته جهانی برای منافع کلان خود هیچ نقدی را بر نمی تابد و هر دانشمندی که صادقانه و برای حفاظت از سلامت مردم و محیط زیست آنرا نقد کند توسط این مافیا با واژه های معروف و تکراری تخریب می شوند.

واژه هایی چون فناوری هراس؟ فناوری ستیز؟ مانع پیشرفت و توسعه؟ در حالی که اساتید منتقد بدون منفعت فقط به دنبال اطلاع رسانی شفاف و هراست از امنیت کشور و سلامت مردم هستند ولی مافیای تراریخته به دنبال تجارت و سود و منفعت با سلامت مردم هستند

مراقب این فریب ها باشید

این واژه ها دیگر تکراری شده و مردم دست مافیا را خوانده اند


/ 0 نظر / 78 بازدید