غرور، خودشیفتگی ریشه جهل و نادانی است این سخنان رهبر آمریکاست؟ فاجعه اخلاقی

ترامپ در منجلابی که از کیش شخصیت و خود خواهی و خود بزرگ بینی و غرور خود ساخته است چنان گرفتار شده که که در حال نابودی شهرت و اعتبار ملت آمریکاست

ملت آمریکا ملت بزرگی است که در آتش خود خواهی و غرور سرمایه داران و مافیاها و جنگ طلبان در حال سوختن است

اگر ملت امریکا این تحقیر خرد کننده را از خود دور نکند هر روز در جامعه جهانی منزوی تر و نزوی تر خواهد شد

انتخاب ترامپ بعنوان رهبر امریکا نشان می دهد که جامعه آمریکا دچار بهران جدی هویت شده است

کتاب جدید فرانسیس فوکویاما با عنوان هویت دقیقا اعتراف به شکست تفکر لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و ضرورت اصلاح جدی اختلال سبک زندگی آمریکایی و سقوط ارزش های اخلاقی است

آمریکا نیازمند یک بیداری مجدد است

/ 1 نظر / 54 بازدید