خطرات محصولات تراریخته : ویدئو

بنیاد ملی سبک زندگی سالم,

کلیپی در باره خطرات محصولات تراریخته. به دروغ های مافیای تراریخته توجه نکنید این ویدئو را با دقت نگاه کنید و نشر گسترده دهید تا همه ملت آگاه شوند. proffessorkarami@

/ 0 نظر / 74 بازدید