پیام کوتاه دکتر کرمی

پیام کوتاه دکتر کرمی 

تا سبک زندگیمان را اصلاح نکنیم وضع درست نخواهد شد. بخصوص مدیران و مسئولین باید بطور جدی سبک زندگیشان را اصلاح کنند 

@proffessorkarami 

#بنیاد_ملی_سبک_زندگی_سالم 

#پروفسور_علی_کرمی 

#ترویج_سبک_زندگی_سالم

/ 0 نظر / 53 بازدید