گزارش فعالیت های خطرناک امریکا در منطقه

بنیاد ملی سبک زندگی سالم, 

گزارشی جدید و مستند از فعالیت های امریکا در توسعه سلاح های بیولوژیک و بیوتروریسم و بر خلاف صلح و امنیت جهان و قوانین و معاهدات بین المللی. فایل کامل گزارش 75 صفحه ای در زیر است.

گزارش کامل در کانال زیر

https://t.me/proffessorkarami

/ 0 نظر / 78 بازدید