عربستان حامی مافیای تراریخته

بنیاد ملی سبک زندگی سالم,

تبلیغ محصولات تراریخته . سعودی ها در فیلم ناشناخته‌‌ . اعتراف به اینکه سعودی ها از سرمایه گذاران محصولات تراریخته و به دنبال پخش کردن و همه گیر کردن این محصولات در سراسر دنیا و ایران هستند. هشیار و بیدار باشیم. تهاجم نوین زیستی به کشاورزی، دامداری، حوزه سلامت و غذا و ارایشی بشدت در حال انجام است.

/ 0 نظر / 118 بازدید