سندی جدید از خطرات تراریخته بر دستگاه گوارش

سندی جدید : ذرت تراریخته سبب عارضه در دستگاه گوارش می شود


مقاله علمی کاملا جدید تحقیقاتی نشان می دهد که تغذیه ذرت تراریخته سبب عوارض گوارشی در موش آزمایشگاهی شده است. محققین می توانند مقاله کامل را در این ادرس مطالعه نمایند 


https://gmojudycarman.org/wp-content/uploads/2018/07/Histopath-stomach-rats-60-corn-with-Irena-published-paper.pdf

/ 0 نظر / 89 بازدید