جنبش ملی مقابله با تراریخته کردن ایران

اجازه ندهیم مافیای تراریخته و دانش آموختگان بنیاد راکفلر با تراریخته کردن کشور عزیزمان ایران کشاورزی ایران و سلامتی مردم و منابع طبیعی و محیط زیست و جیات وحش و تنوع زیستی ایران را نابود کنند. همه با هم جلو اینها بایستیم. اتحاد ملی بر علیه مافیای تراریخته. 

به جنبش ملی مقابله با تراریخته کردن ایران بپیوندید

@proffessorkarami 

/ 0 نظر / 72 بازدید