افشاگری مهم روزنامه گاردین: شناسایی مرکز جاسوسی و عملیات کمپانی مافیای تراریخته مونسانتو علیه خبرنگاران و دانشمندان

خبر مهم : نشر گسترده: افشاگری مهم روزنامه گاردین از مرکز جاسوسی و عملیات ضد مخالفین کمپانی مافیای تراریخته مونسانتو برای ساکت کردن روزنامه نگاران، خبرنگاران و فعالان منتقد تراریخته. این گزارش روش های کثیف این کمپانی منفور برای تخریب و نابودی منتقدین را افشا کرده است. این دقیقا همان روشی است که سرکردگان تراریخته ایران به پیروی از مونسانتو برای تخریب، توهین، تهدید و فشار بر دانشمندان و خبرنگاران ایرانی منتقد تراریخته در 20 سال گذشته انجام داده اند. حال نوبت آن رسیده است تا با هزاران شکایت علیه مافیای تراریخته ایران ارائه اسناد و شواهد انجام این اقدامات ترور شخصیت دانشمندان و خبرنگاران توسط سرکردگان تراریخته ایران آنها به مجازات برسند. گزارش کامل را اینجا مطالعه و ترجمه شود برای نشر در همه رسانه ها برای اطلاع دانشمندان، خبرنگاران محترمی که توسط این مافیا تخریب شده اند.

منبع :

https://www.theguardian.com/business/2019/aug/07/monsanto-fusion-center-journalists-roundup-neil-young

/ 0 نظر / 976 بازدید