مطالبه اصلی ملت اجرای عدالت بدون تبعیض

مطالبه اصلی ملت: 

عدالت را بدون تبعیض اجرا کنید

اینهایی که محاکمه می کنید خرده پا هستند

دانه درشت ها و اخلالگران اصلی را معرفی

و به شدت مجازات کنید

مطمئن باشید تا دانه درشت ها را مجازات نکنید

ملت شهید داده و در فشار آرام نخواهند گرفت

بنیاد ملی سبک زندگی سالم

Proffessorkarami@

/ 0 نظر / 55 بازدید