چرا با قانون اساسی عمل نمی شود

بنیاد ملی سبک زندگی سالم,

چرا به قانون اساسی عمل نمی شود؟ چرا آموزش در کشور به یک تجارت مافیایی تبدیل شده است. چرا بجای اصلاح و تحول هر روز وضع آموزش از مهد تا دانشگاه ها وخیم تر و بی محتوی تر و مدارک بی ارزش تر می شود؟ چرا؟

/ 0 نظر / 78 بازدید